Accure Accountants:

PERSOONLIJKE SERVICE, ADEQUATE INZET VAN KENNIS, ICT EN ERVARING

Salarisverwerking & payroll service

Met als basis een adequate loon-/salarisverwerking zijn we graag het aanspreekpunt voor al uw personele zaken.

Personeelszaken omvatten tegenwoordig onder de noemer HR-Diensten alle dienstverlening rondom uw medewerkers. Bij veel ondernemingen is dit één van de belangrijkste aandachtsgebieden om met succes uw activiteiten te exploiteren. U wilt graag de juiste bezetting op de verschillende functies, gemotiveerde en loyale medewerkers en tegen bij de functie passende arbeidsvoorwaarden.

De HR-Diensten geheel in eigen beheer invullen is best lastig doordat er specifieke wet- en regelgeving bestaat die zeer regelmatig wijzigt. U doet er verstandig aan in elk geval deze taken in te vullen samen met de medewerking van ons kantoor. Wij zorgen ervoor dat u niet in valkuilen stapt en dat u de juiste vastlegging van arbeidsvoorwaarden en afspraken, desgewenst online, beschikbaar heeft. Ook het correct afscheid nemen van medewerkers die niet aan uw wensen voldoen of die boventallig zijn geworden is een onderdeel van zorgvuldig HR-beleid.

De aandachtsgebieden waarmee wij u graag willen ondersteunen zijn:

  • Werven, selecteren van kandidaten, opstellen van profielen, maken van een aanbod, advies over passende arbeidsvoorwaarden, cao-issues, opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Met u samen invullen van beoordelings-functionerings- en zo nodig andere gesprekken. Desgewenst in de talen NL-ENG-FRA-DUI. Vastlegging van de verslagen hiervan en zorg voor toevoeging aan personeelsdossiers
  • Adequate toepassing van arbeidsrechtelijke vragen of problemen waar u mee in aanraking komt. Denk hierbij aan recent gewijzigde regelgeving op ontslag gebied en op het gebied van tijdelijke contracten. Erg belangrijk om goed te weten wat wel en wat niet kan worden overeengekomen. Indien nodig is er een arbeidsjuridische specialist beschikbaar