Accure Accountants:

PERSOONLIJKE SERVICE, ADEQUATE INZET VAN KENNIS, ICT EN ERVARING

Innovatieve services

Accure wil u graag een full service concept aanbieden. Wij hebben innovatieve diensten ontwikkeld voor onze cliënten.

Innovatie in financiële- of fiscale dienstverlening....? Dat klinkt niet voor de hand liggend. Echter naar onze mening is op ons Accountantskantoor kennis en ervaring aanwezig die prima inzetbaar is voor extra diensten die niet tot het standaard pakket behoren, of die alleen beschikbaar zijn bij de grote kantoren.

Een groot voordeel is ook dat wij uw onderneming en vaak ook uw persoonlijke situatie erg goed kennen. Dat is een belangrijk verschil met een externe partij die u in het geheel niet kent.

Vanuit onze bestaande relaties is gebleken dat er behoefte is aan extra diensten die bij voorkeur aan het Accountantskantoor worden toevertrouwd. Momenteel werken wij aan de introductie van een eigen Arbo-dienst, waarbij in geval van ziekte onder medewerkers u alle begeleiding daarvan via 1 punt kunt laten verlopen. Dat omvat de ziek-/herstelmeldingen, case-management, bewaking van de wettelijke termijnen en de inschakeling van een bedrijfsarts. Met diverse artsen-praktijken kunnen wij afspraken maken om losse consults in te plannen gericht op spoedige reïntegratie. Indien deze dienst beschikbaar komt zullen wij dat direct kenbaar maken.

Intussen hebben wij een duidelijk overzicht opgenomen van het verloop van een reïntegratiespoor, klik hier om dat overzicht te bekijken. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor losse vragen of hulp bij een casus.