Accure Accountants:

PERSOONLIJKE SERVICE, ADEQUATE INZET VAN KENNIS, ICT EN ERVARING

Accountancy diensten

Al onze diensten passend op maat gemaakt voor uw bedrijf. Rekening houdend met uw eigen ICT-oplossingen.

Uiteraard de basis van ons brede aanbod aan diensten wordt gevormd door alles wat u van de Accountant mag verwachten. Zoals bekend worden er strenge eisen gesteld aan Accountants en aan een Accountants Organisatie. Er is een toezichthouder die periodiek controleert of wij voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. Tevens zijn er studieverplichtingen die waarborgen up to date kennis en kunde.

U kunt er dan ook op vertrouwen dat de werkzaamheden en diensten die ons kantoor levert voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast is onze strategie erop gericht om te werken vanuit een persoonlijke vertrouwensband met de cliƫnten. Ons kleinschalige kantoor maakt het mogelijk dat u de betrokken medewerkers persoonlijk kent en dat u makkelijk contact maakt bij vragen of opmerkingen.

Concreet omvat ons aanbod aan Accountancy Diensten:

  • Samenstellen jaarstukken voor alle voorkomende rechtsvormen en ondernemingsvormen, bij voorkeur conform BW2 (Burgerlijk Wetboek)
  • Verwerken van belastingaangiften en de fiscale begeleiding om daarbij optimale keuzes te maken
  • Alle voorkomende administratieve verwerking van gegevens, BTW-aangiften/ICP-aangiften. Daarbij zoveel mogelijk slimme ICT-inzet. Bankmutaties worden niet meer ingetikt, maar ingelezen. Elektronische facturen (in pdf) worden niet meer ingeklopt maar ingelezen. Indien u een grotere hoeveelheid uitgaande facturen heeft is het de moeite via excel een inleesbestand te maken
  • Verwerken van de complete loon- en salarisadministratie. Inclusief loonopgaven aan instanties waar periodiek gegevens moeten worden aangeleverd (bijvoorbeeld pensioenfondsen en verzekeraars)
  • U kunt bij al deze diensten rekenen op een adequate verwerking, maar ook op het actief meedenken indien er vragen ontstaan. Bijvoorbeeld de interpretatie van een CAO, toepassing van de Werkkostenregeling, correcte facturatie in verband met de BTW