Accure Accountants:

PERSOONLIJKE SERVICE, ADEQUATE INZET VAN KENNIS, ICT EN ERVARING

Adviesdiensten

Onze adviesdiensten kenmerken zich door een actieve begeleiding bij al uw ondernemers vragen.

 Veel van uw ondernemingszaken hebben een financiële of fiscale impact. Wij zijn gewend u daar actief in te begeleiden en zijn een volwaardige gesprekspartner bij al uw voorkomende vraagstukken of zo nodig problemen.

Concrete voorbeelden van situaties uit onze recente praktijk zijn als volgt te benoemen:

  • Bedrijfsopvolging via participaties in de werk-BV en daarop afgestemde aandelen structuur.
  • Herstructureren van het Nederlandse deel van een concern, dat door overnames een rommelige balans en een onlogische juridische structuur heeft gekregen
  • Het begeleiden en regisseren van een inkrimping van de personele bezetting wegens bedreiging van de levensvatbaarheid
  • Een kredietaanvraag bij een financiële instelling voor investeringen, werkkapitaal, overnames, participaties en overige kredietbehoeften
  • Binnen het familiebedrijf passende oplossingen bedenken om tot toetreding van de opvolgende generatie te komen
  • De opzet van management informatie die via slimme ICT-oplossingen zonder hoge kosten periodiek inzicht geeft in omzet-kosten, cash flow en andere ratio's